Welkom bij AuCX

Welkom bij AuCx

AuCx richt zich op het verbeteren van de customer experience binnen uw website zonder herbouw van uw site. Haal meer waarde uit uw originele investering en pas uw customer journey aan de veranderende omstandigheden.

Privacy is een aspect van customer experience dat de komende jaar enorm zal groeien.

Op deze site treft u de elementen aan van een gedragscode. De diensten kunt u daaronder vinden

Ook leveren we tooling aan om privacy by design en default op eenvoudige wijze te realiseren

Visie op Customer Experience

 De markt waar AuCx zich op richt is de markt van de online customer experience. Cx bestaat uit 4 onderdelen voor wat betreft AuCx:

 1. Een klant en een beeldscherm,
 2. soms advies
 3. een contactcenter / helpdesk
 4. een transactiesysteem,
Overzicht Customer Experience Model

Grenzen vervagen tussen Front-Office en Back-Office

Interacties met consumenten vinden in toenemende mate plaats in een nauwe samenwerking tussen front-office medewerkers, die direct klantcontact hebben, en back-office medewerkers met specialistische kennis. In de visie van AUCX is iedereen dan ook ‘medewerker klantcontact’. Dit betekent dat de samenwerking een absolute must is en dat de grenzen verdwijnen tussen afdelingen. De intrede van samenwerkingsfunctionaliteiten voor zowel front-office-, kantoor- als mobiele medewerkers zoals video bellen, desktop sharing, instant messaging zijn onmisbaar om snel de juiste expertise te vinden in de organisatie. De integratie met de kenmerkende eigenschappen van contact center functionaliteiten zoals routeren op basis van expertise, wachtrijen, inzicht in de status en voortgang van uitstaande vragen betekent dat de organisatie in staat wordt gesteld om haar klanten een transparante service te verlenen.

Front & Back Office

Kennis is van iedereen

De traditionele kennisbron over uw diensten ligt in uw organisatie en het succes van de goede inhoudelijke beantwoording van klantvragen ligt deels nog steeds bij het ontsluiten van deze kennis aan de voorkant van uw organisatie. De kennis van uw diensten is echter lang niet meer uitsluitend het domein van uw eigen organisatie. Uw klanten verenigen zich in sociale media, doen nieuwe kennis op en delen ervaringen en toepassingen met elkaar. De uitdaging ligt steeds meer in het verzamelen van de kennis en klantervaringen hun weg te laten vinden naar uw dienstontwikkelingen. Dit betekent dat gestelde vragen uit sociale media als communicatiekanaal gerouteerd moeten kunnen worden naar uw contact center zoals ieder ander kanaal. De inzichten uit deze sociale klantervaringen zijn tevens een nieuwe bron voor het kennismanagement en dienstontwikkeling.

Kennis

De klant heeft hoge verwachtingen

De hedendaagse consument en/of klant stelt hoge eisen aan de communicatie met uw organisatie. De klantervaring wordt bepaald door de waardering die een klant opbouwt over alle interacties met een organisatie. Of het nu gaat om verkoop of service, alle interacties tijdens de gehele customer life cycle dragen bij aan een excellente klantervaring. Consumenten verwachten dat ze ongeacht het communicatiekanaal, tijd en device een antwoord kunnen krijgen op hun vragen. Daarbij zijn consumenten altijd online, mobiel en hechten waarde aan de ervaringen die andere consumenten in de sociale media met uw organisatie hebben. Uw klanten verwachten een inhoudelijk correct en actueel antwoord met aandacht voor een persoonlijke benadering en inleving in de situatie waarin de klant zich bevindt. Organisaties staan voor deze uitdaging om een flexibele, multi-channel en transparante klantervaring te bieden tegen passende operationele kosten.

Klantverwachting

Multichannel klantcontact

De consument gebruikt verschillende devices om contact op te nemen met bedrijven of organisaties en verwacht een naadloze herkenning als er over hetzelfde onderwerp op verschillende tijden via verschillende kanalen interactie wordt gezocht. Het contact center dient hierop in te spelen door de mix van communicatiekanalen uniform te routeren naar de juiste medewerker of selfservice applicatie. Aansluitend zullen alle interacties over hetzelfde onderwerp beschikbaar te zijn om maximale transparantie richting consument en de interne organisatie te kunnen bieden. De ontwikkelingen hierin betreffen de ontsluiting van selfservice en interactie via mobile devices, geïntegreerd in de mobile Applicatie die organisaties steeds meer aanbieden aan hun klanten.

Multichannel klantcontact

Ontzorgen in de Cloud

Het gebruik van diensten uit de Cloud biedt organisaties mogelijkheden om investeringen te minimaliseren door een pay-per-use model. Hiermee worden de gewenste capaciteit en kosten schaalbaar naar behoefte. De IT afdeling kan zich richten op de ontwikkeling van de core business ondersteuning en wordt maximaal ontzorgd op functionaliteiten die op een standaard wijze geleverd worden uit de Cloud. AUCX investeert aanzienlijk in een Cloud omgeving, waarbij functionaliteiten en diensten op een geïntegreerde, uniforme en standaard wijze worden gebruikt. De kracht en flexibiliteit van Cloud en de on-site dienstverlening bieden op deze wijze flexibele keuzes naar de toekomst.

Cloud

Privacy gedragskode voor het MKB

Privacystatement

We verwerken uw persoonsgegevens omdat we met U zaken doen.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken de volgende gegevens van u   Naam Adres Woonplaats    

Privacy Notificatie

Dit is onze privacy notificatie

Meldpunt voor een datalek

Hier kunt u een datalek melden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Beschrijving van de diverse beveiligingsmaateregelen

Uw gegevens inzien, verwijderen of wijzigen

Menu om gegevens in te zien etc.

Diensten

De volgende diensten leveren we om de gedragskode te implementeren

 • Privacy assesment om een 1ste inschatting van uw privacy status te maken
 • Opstellen van uw privacy statement
 • Opzetten van uw verwerkingsregister
 • Uitvoeren van Data Privacy Asssements (DPIA)
 • Opstellen van uw privacynotificatie voor uw website
 • Bepalen van de noodzakelijke security maateregelen
 • Invoeren van de noodzakelijke security maatregelen
 • Opzetten van een meldpunt voor datalekken
 • Opzetten van een loket voor het aanvragen van inzage, aanpassing, verwijdering en stuiting van het gebruik van persoonsgegevens
 • Inventariseren van maatregelen om aanvragen van inzage, aanpassing, verwijdering en stuiting van het gebruik van persoonsgegevens te kunnen verwerken
 • Implementeren van maatregelen om aanvragen van inzage, aanpassing, verwijdering en stuiting van het gebruik van persoonsgegevens te kunnen verwerken

AuCx

Services

AuCx levert op de volgende 2 diensten:

 1. het verkopen van innovatieve standaard add on’s voor de bestaande en nieuwe Cx oplossingen gericht op het verhogen van de opbrengsten van bestaande en nieuwe Cx-oplossingen en het verlagen van de kosten. Een voorbeelden is usert1st
 2. het verkopen van innovatieve standaard add on’s met kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van kosten voor contactcenter/helpdesk en adviesfunctie. Een voorbeeld is Leo

Verhogen van de opbrengsten van customer experience

email

 

Meer opbrengsten door onze add on

Verbeteren van de kwaliteit van de customer experience

facebook